Konkurs Lubię Poezję

Zapraszamy serdecznie uczniów do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu Lubię Poezję! XII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej. Poniżej przedstawiamy regulamin i zalecany repertuar poezji eliminacji szkolnych konkursu:

Szkolna Komisja XII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej od dnia 11 lutego do 4 marca 2016 roku prowadzi nabór do eliminacji szkolnych Turnieju Recytatorskiego i Turnieju Poezji Śpiewanej.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych; uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych.

Eliminacje przebiegają w dwóch odrębnych turniejach:

Turniej Recytatorski
Repertuar: dwa utwory poetyckie z poezji polskiej albo jeden utwór poetycki oraz fragment prozy polskiej.
Komisja będzie brała pod uwagę: dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika, dykcję, emisję głosu, czystość intonacji, interpretację wiersza oryginalną i spójną z treścią oraz ogólny wyraz artystyczny.
Szczególnie doceniamy oryginalne i poruszające interpretacje, świadczące o zrozumieniu i przeżyciu tekstu. Równocześnie podkreślamy, iż konwencja konkursu recytatorskiego wyklucza używanie rekwizytów. Sugerujemy również oszczędność gestu i ruchu scenicznego.
Ponadto informujemy, że recytacje będą odbywać się bez użycia mikrofonu.
Łączny czas prezentacji do 6 minut.

Turniej Poezji Śpiewanej adresowany dla uczniów klas IV-IX
Repertuar: dwa utwory poezji śpiewanej:
– do muzyki skomponowanej przez wykonawcę lub inną osobę;
– własny utwór ( tekst i muzyka) jako drugi utwór śpiewany.
Dopuszcza się wykonanie utworu powszechnie znanego, pod warunkiem, że wykonawca zaproponuje nową, własną interpretację;
Łączny czas prezentacji do 6 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Uczniowie klas I III pobierają formularz zgłoszeniowy od wychowawców klas i wypełniają go.
2) Uczniowie klas IV IX pobierają formularz zgłoszeniowy z sekretariatu szkoły i wypełniają go.
3) Należy zapoznać się z repertuarem zaproponowanym przez Szkolną Komisję Konkursową. W przypadku wyboru recytacji wierszy zaleca się skorzystanie z repertuaru przygotowanego przez szkolną komisję, który został zamieszczony na stronie internetowej szkoły. W przypadku doboru własnego repertuaru: poezji czy fragmentu prozy polskiej liczymy na Waszą inwencję twórczą.
4) Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię repertuaru.
5) Formularz zgłoszeniowy z załączonym repertuarem należy złożyć w sekretariacie szkoły, w pudełeczku z napisem Konkurs Lubię Poezję!, w nieprzekraczalnym terminie DO DNIA 4 MARCA 2016 roku, do godziny 15:30.
Szkolna Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikacji repertuaru.
Eliminacje szkolne konkursu odbędą się około 22 marca 2016 r.
Liczymy na duże zainteresowanie konkursem i podtrzymanie dotychczasowych tradycji szkoły!

Zalecany repertuar:

Zalecany repertuar dla klas I-III SP- Lubię Poezję! 2015,2016 rok

Zalecany repertuar dla klas IV-VI SP Lubię Poezję! rok szkolny 2015, 2016

wiersze gimnazjum

 

Related Post