Uwaga Rodzice!

Dyrekcja OSM informuje, że organizowane przez uczniów „połowinki” nie są imprezą szkolną, a całkowicie prywatną, więc szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jej przebieg. Przypominamy też, że uczniowie nie będą zwalniani z lekcji w związku z uczestnictwem w „połowinkach”.

Related Post