Abonament miesięczny za obiady w internacie dla klas I-III – czerwiec 2022r.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE czerwiec  2022 r.

Informujemy, że z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

 Termin wpłaty za miesiąc czerwiec upływa 26 maja 2022 r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia na adres mailowy osm.biuro.wioletta@wp.pl

Abonament  za czerwiec wynosi  52,50 zł .

Informujemy, że w dniu 17.06 (dzień wolny od lekcji) oraz w dniu 24.06 (zakończenie roku szkolnego) obiadów nie ma.