Stypendium XIX Edycji Programu „Młoda Polska”

Z przyjemnością otrzymaliśmy informację o przyznaniu stypendium naszej tegorocznej dyplomantce Małgorzacie Uziałko z klasy fortepianu Pani Aleksandry Mozgiel – Medyńskiej. Komisja oceniła 694 wnioski. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendium przyznano 102 osobom, wśród których znalazła się nasza uczennica.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/wyniki-2022

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!