Szkolenia CEA dla uczniów i ich rodziców

Centrum Edukacji Artystycznej ogłosiło ofertę zdalnych warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

Warsztaty oraz webinary prowadzone są przez zespół poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA w okresie od października 2021 r. do maja 2022 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Oferta skierowana jest do dwóch grup odbiorców:
I – rodzice i uczniowie klas VI-VIII
II – rodzice i uczniowie klas licealnych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców, a także z zasadami ich organizacji.
Zgłoszeń udziału uczniów i rodziców dokonuje dyrektor szkoły artystycznej, wypełniając elektroniczne formularze zgłoszeń. Elektroniczny formularz zgłoszenia obejmuje następujące dane kandydata: [1] pełna nazwa szkoły, [2] typ szkoły, [3] poziom edukacyjny ucznia (do wyboru: uczeń klasy VI-VIII szkoły podstawowej, uczeń klasy licealnej), [4] adres e-mail ucznia lub rodzica.
Osoby zainteresowane zgłoszeniem na konkretne szkolenie proszone są o pisemną informację poprzez dziennik Librus do dyrektora szkoły.