Spotkania rodziców z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły 1 września 2021

Z powodu prac remontowych zapowiadane wcześniej spotkanie w sali koncertowej odbędzie się online na platformie Teams.

O godzinie 18.30 wychowawcy poszczególnych klas zapraszają rodziców na spotkania poświęcone organizacji pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym. Przedstawiona zostanie informacja dyrekcji na temat zaawansowania prac remontowych oraz planu pracy szkoły w nadchodzącym czasie. Dyrektorzy szkoły będą do dyspozycji zainteresowanych w godzinach 19.30-20.30 na Teams.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączania się w życie szkoły!