Nowe zasady pracy szkoły od poniedziałku 19.10

Od soboty, 17 października, Gdańsk znajdzie się w strefie czerwonej, a naszą szkołę obejmą nowe zasady profilaktyki przeciw Covid-19.
Zgodnie z wytycznymi klasy I – VIII pracować będą stacjonarnie, a klasy IX – XII w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych.
Wg informacji uzyskanej od wizytatora regionalnego CEA w dniu dzisiejszym ma ukazać się interpretacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca pracy szkół artystycznych. Musimy zatem wstrzymać się do tego czasu z przekazywaniem szczegółowych zasad funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym. Prosimy o uważne i częste śledzenie informacji, które będziemy przekazywać za pośrednictwem dziennika Librus.