Rekrutacja na 2020/21 – dokumenty

Kandydaci do klasy I OSM I ST. – badanie przydatności – 12.06.2020

Dokumenty:

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie:

  • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
  • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu – w wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Kandydaci do klas II-VI I st. oraz I – VI II st. (kl.VII,VIII,IX,X,)egzaminy klasyfikacyjne i wstępne 9 – 10. 06.2020

Dokumenty:

– do dnia 4.06.2020 – prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariat@osm.gdansk.pl:

  • skanów świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
  • skanów wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
  • wykazu materiału (muzycznego) opanowanego w klasie poprzedniej oraz w obecnym roku szkolnym
  • programu przygotowanego na egzamin wstępny

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie :

  • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
  • oryginałów (lub ich uwierzytelnionych kopi) świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
  • wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
  • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu). W wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Resztę wymaganych dokumentów dostarczycie Państwo w chwili kiedy dziecko dostanie się do szkoły.