Komunikat w sprawie egzaminów wstępnych

Egzamin wstępny lub kwalifikacyjny może odbywać się bez udziału akompaniatora i nie będzie miało to wpływu na wynik egzaminu.

Informujemy również, że ze względu na ograniczenie zakresu egzaminu (brak egzaminu z kształcenia słuchu), podstawą sprawdzenia, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty będą wyniki egzaminu praktycznego oraz wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym z zajęć muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).