Materiały pomocnicze dla kandydatów do OSM I i II st. w Gdańsku

Poniżej zamieszczamy kilka materiałów pomocniczych, przygotowanych przez nauczycieli sekcji teorii. Mamy nadzieję, że będą one przydatne dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych.

Na początek informacje z zakresu teorii muzyki dla wszystkich kandydatów do OSM II st.

Egzaminy wstępne do OSM II st. z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych

cz. I Egzamin pisemny z kształcenia słuchu

 • rozpoznawanie interwałów do oktawy
 • rozpoznawanie akordów we wszystkich postaciach (trójdźwięki dur, moll i D7) oraz trójdźwięków zmniejszonych i zwiększonych
 • zapis dyktanda jednogłosowego, do 2 znaków, 8 taktów, metrum 2/4 lub 3/4 lub 4/4
 • zapis 2 – 4 schematów rytmicznych, jedno lub dwutaktowych, granych 4-krotnie na zmieniającej się melodii, metrum 2/4. 3/4, 4/4, 6/8

cz. II Ogólne wiadomości z teorii muzyki

 • budowa interwałów w górę i w dół od podanego dźwięku (do oktawy)
 • budowa akordów dur, moll, zw., zmn. oraz D7 od podanego dźwięku
 • oznaczanie nazwą i przewrotem podanych interwałów i akordów
 • znajomość gam durowych i mollowych w odmianach,do 3 znaków, zapis, zaznaczenia półtonów i in.
 • budowa i rozwiązanie D7
 • znajomość trytonów w gamach durowych i moll harmonicznych (na których stopniach), rozwiązanie
 • znajomość trójdźwięków na wszystkich stopniach gam dur i moll (odmiana harmoniczna)
 • umiejętność prawidłowego grupowania podanych wartości rytmicznych w metrum 2/4, 3/4, 4/4, 6/8

cz. III Wiadomości ogólnomuzyczne z zakresu przedmiotu audycje muzyczne

 • chronologia epok muzycznych
 • epoki – czołowi twórcy, formy charakterystyczne dla epoki (np. fuga, suita, sonata, symfonia, poemat symfoniczny, pieśń)
 • instrumenty i głosy ludzkie (ogólne wiadomości)
 • przykłady twórczości kompozytorów omawianych na audycjach muzycznych (np. Bach, Haendel, klasycy wiedeńscy, Schubert, Chopin, Czajkowski, Moniuszko, Penderecki)
 • wiadomości o polskich tańcach narodowych

Do ćwiczeń polecamy strony dur-moll.pl , Cdur.pl a także ćwiczenia na YT, odcinki MMT (Mag Music Theory). Są to odcinki w języku polskim, obejmują z wybraną teorię a także różnego rodzaju dyktanda (należy wybrać odpowiedni poziom, bo ćwiczenia są przeznaczone dla klas I-XII)

Poniżej kilka przykładów zadań z różnych części egzaminu teoretycznego.

RYTMIKA II ST.- EGZAMIN WSTĘPNY

ZADANIA DLA KANDYDATÓW

CZ. I – BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWO- RUCHOWYCH

 1. Poruszanie się zgodnie z tempem i charakterem muzyki
 2. Echo rytmiczne- powtarzanie krokami lub klaskaniem podanego rytmu
 3. Koordynacja ruchu- wykonywanie krokami jednorodnego rytmu z jednoczesnym klaskaniem innego rytmu
 4. Znajomość i rozpoznawanie podstawowych wartości i grup rytmicznych w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych
 5. Kreatywność- wyrażanie ruchem i gestem elementów muzyki, takich jak dynamika, artykulacja, itp.

CZ. II – BADANIE PREDYSPOZYCJI DO IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

 1. Gama durowa- wykonanie oburącz przez cztery oktawy w górę i w dół w podanym rytmie i tempie
 2. Krótka piosenka- wykonanie oryginału i powtórzenie ze zmianami wariacyjnymi
 3. Kadencja T S D7 T- jako materiał do harmonizacji melodii
 4. Fragment utworu z repertuaru fortepianowego i jego przekształcenie (np. dodanie ozdobników do linii melodycznej)
 5. Improwizacja swobodna na przygotowany temat własny, temat z muzyki filmowej lub piosenka we własnej aranżacji

Zakres tonacji: do dwóch znaków przykluczowych