Zastępstwa 10 stycznia 2020

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Klasa Zastępujący  
Jurczyk Katarzyna 1 ed II B   świetlica  
Tomczak Marta 1 ed III A   świetlica  
Jurczyk Katarzyna 2 ed II B   świetlica  
Jurczyk Katarzyna 3 ed II B   świetlica
Moenert Adriana 3 ang IV B  Ang 2 Brodnicka-Serafinowicz Hanna
Mitros-Suchorzewska Jolanta 3 lit VIII B  LM 2 Wyrwińska Jagoda
Tomczak Marta 3 ed III A   świetlica  
Moenert Adriana 4 ang II B   świetlica  
Mitros-Suchorzewska Jolanta 4 ks V A  KS 2 Biegaj Dominika
Tomczak Marta 4 ed III A   świetlica
Moenert Adriana 5 ang XII Ang R Jadczak-Wodzinowska Joanna
Brudnicka Anna 5 inf IV B   Lauer Hanna
Mitros-Suchorzewska Jolanta 5 ks VI B  KS 2 Biegaj Dominika
Moenert Adriana 6 ang XII Ang R Jadczak-Wodzinowska Joanna
Brudnicka Anna 6 inf V B  2. Grupa odwołane  
Mitros-Suchorzewska Jolanta 6 ks VII  KS 2 Wyrwińska Jagoda
Brudnicka Anna 7 mat V A   Szostakiewicz Joanna
Brudnicka Anna 8 inf VII  2. Grupa odwołane  
Brudnicka Anna 9 inf VIII A  2. Grupa odwołane  
Moenert Adriana 7 ang XI Ang P Mielniczek Joanna

Obiady abonamentowe w stołówce internatu – luty 2020

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE luty 2020 r.

Informujemy, że z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc luty upływa 26 stycznia 2020. r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za luty wynosi  70,00 zł .

Sukcesy flecistek

W Gdańskim Konkursie Fletowym dla uczniów szkół muzycznych II st., który odbył się się 13.11.2019 w ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, dwie nasze uczennice osiągnęły świetne wyniki: MARTA OSSOWSKA z kl. IX zajęła I miejsce w gr. I, a MILENA ZAZONIUK z kl. XI – II miejsce w gr. II. Uczennicom akompaniowała p. Monika Kułakowska, która otrzymała wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymała również p. Małgorzata Dubrowińska-Egielman, która przygotowała uczennice do konkursu.