Zastępstwa 07.06.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Szostakiewicz 2 matematyka VIIIc p. Pruss
p. Szostakiewicz 3 matematyka Vb p. Wyrwińska
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Jadczak – Wodzinowska
p. Szostakiewicz 5 matematyka XI p. Mielniczek
p. Szostakiewicz 6 matematyka XI p. Mielniczek
p. Przygocka 5 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 6 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 7 ZTR X odwołane
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski VIIIa p. Mielniczek
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski IVb Bitwa na uszy
p. Bembenek – Cisak 5 j. polski VIIIb p. Brodnicka -Serafinowicz
p. Szwedowska 1 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane / świetlica
p. Szwedowska 2 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane / świetlica
p. Szwedowska 4 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Brodnicka -Serafinowicz
p. Biegaj p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu Va p. Barabasz