Zastępstwa 31.05.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 6 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 7 ZTR X odwołane
p. Barabasz 1 Biologia Va Odwołane
p. Barabasz 2 Przyroda IVa odwołane
p. Barabasz 3 Przyroda IVb p. Pruss
p. Barabasz 4 przyroda VI p. Pruss
p. Barabasz 6 Godzina wychowawcza VIIIb wycieczka
p. Barabasz 8 Biologia IX p. Kimmel
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z VIIIa
p. Olkiewicz 1 geografia VIIa Odwołane/przeniesione na 2 lekcję
p. Kamińska 2 j. polski VIIa p. Olkiewicz
p. Kamińska 3 j. polski XI p. Biegaj
p. Kamińska 4 j. polski XI p. Serafinowicz
p. Kamińska 6 j. polski IX p. Żebrowska
 p. Kamińska 7 j. polski IX P. Mielniczek
p. Popielarska 1 Informatyka VIIIb wycieczka
p. Popielarska 3 Informatyka VIIIc p. Pujanek – wf z klasami VII
p. Popielarska 4 Informatyka IVa p. Jadczak – Wodzinowska
p. Popielarska 5 Informatyka IVa p. Mitros- Suchorzewska
p. Popielarska 6 Informatyka Va odwołane
p. Popielarska 7 Informatyka Vb Odwołane
p. Popielarska 8 Informatyka VIIb Wyjście z wychowawcą
p. Popielarska 9 informatyka VIIIa Odwołane