Zastępstwa 30.05.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 1 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 2 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 3 ZTR IIIa świetlica
p. Przygocka 4 ZTR IIIb p. Pilichowska
p. Przygocka 5 ZTR Ib p. Tomczak
p. Przygocka 6 ZTR IIb świetlica
p. Przygocka 7 ZTR VIIabc odwołane
p. Przygocka 8 ZTR VIIabc odwołane
p. Barabasz 3 biologia VIIb p. Mielniczek
p. Barabasz 4 biologia VIIIa p. Biegaj
p. Barabasz 5 biologia VIIc p. Kwater – z VIIb
p. Barabasz 6 przyroda VI p. Szostakiewicz
p. Barabasz 7 biologia VIIIc odwołane
p. Kwater 9 historia VIIc przełożone na wcześniejszą godz.