Zastępstwa 28.05.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Barabasz 2 biologia VIIc p. Borysewicz
p. Barabasz 3 przyroda VI p. Bradtke
p. Barabasz 4 biologia VIIIb Sala koncertowa
p. Barabasz 5 biologia Vb p. Kłosowski
p. Barabasz 6 przyroda IVa p. Bradtke
p. Barabasz 7 biologia VIIa odwołane
p. Przygocka 6 ZTR X p. Biegaj
p. Przygocka 7 ZTR X p. Hintz
p. Przygocka 8 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI Odwołane
p. Szwedowska 1 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane/świetlica
p. Szwedowska 2 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Jurczyk
p. Szwedowska 3 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Watkowska
p. Szwedowska 4 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf
p. Szwedowska 5 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf