Zastępstwa 24.05.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Barabasz 1 biologia Va Odwołane
p. Barabasz 2 przyroda IVa Odwołane
p. Barabasz 3 przyroda IVa p. Biegaj
p. Barabasz 4 przyroda VI p. Jadczak – Wodzinowska
p. Barabasz 6 godzina wychowawcza VIIIb p. Olkiewicz (z VIIIc)
p. Barabasz 8 biologia IX odwołane
p. Borysewicz 2 j. polski VIIc p. Pruss
p. Borysewicz 3 j. polski IVa Świetlica
p. Borysewicz 4 j. polski XI p. Kamińska ( 2 grupą)
p. Borysewicz 5 j. polski Va p. Kamińska
p. Grabowska 3 rytmika Ib p. Jurczyk
p. Grabowska 4 rytmika IIb p. Muzolf
p. Grabowska 5 rytmika IIIa p. Prasowska – Zeidler
p. Grabowska 6 rytmika IIIa p. Prasowska – Zeidler
p. Mielniczek 2 j. angielski Va Odwołane
p. Mielniczek 4 j. angielski IVa p. Popielarska
p. Mieniczek 5 j. angielski VI p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Mielniczek 8 j. angielski XI Odwołane
p. Moenert 4 j. angielski Ib p. Jurczyk
p. Moenert 6 j. angielski IIIb Odwołane / świetlica
p. Moenert 8 j. angielski XI Odwołane
p. Moenert 9 j. angielski XI Odwołane
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z kl VIIIa