Zastępstwa 10.05.2019 – piatek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Popielarska 1 informatyka VIIIb odwołane
p. Popielarska 3 informatyka VIIIc p. Biegaj
p. Popielarska 4 informatyka IVa Świetlica
p. Popielarska 5 matematyka IVa p. Barabasz
p. Popielarska 6 informatyka Va odwołane
p. Popielarska 7 informatyka Vb odwołane
p. Popielarska 8 informatyka VIIb odwołane
p. Popielarska 9 informatyka VIIIa odwołane

Egzaminy promocyjno-wstępne uczniów klasy VI

Egzaminy promocyjno-wstępne (instrument) uczniów klasy VI odbędą się 20 maja 2019 r. Harmonogram zamieszczony zostaje poniżej. Egzamin z kształcenia słuchu dla uczniów klasy VI ubiegających się o przyjęcie do OSM II st. oraz uczniów klasy VII c, którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego do klasy II OSM II st. odbędą się 16 maja 2019 r. o godzinie 9.00


Harmonogram egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych

Poniżej zamieszczony zostaje harmonogram egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych do klas II – X na rok szkolny 2019/2020. Egzamin praktyczny dla kandydatów spoza szkoły odbędzie się 21 maja 2019 r. Egzamin z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych dla kandydatów spoza szkoły rozpocznie się o godzinie 9.00 20 maja 2019 r. Szczegółowy harmonogram egzaminu z kształcenia słuchu zostanie zamieszczony na stronie szkoły 14 maja.