Zastępstwa 05.04.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Moenert 4 j. angielski Ib p. Jurczyk
p. Moenert 6 j. angielski IIIb Odwołane / świetlica
p. Moenert 8 j. angielski XI Odwołane
p. Moenert 9 j. angielski XI Odwołane
p. Kamińska 3 j. polski XI p. Mielniczek
p. Kamińska 4 j. polski XI p. Jadczak – Wodzinowska SPRAWDZIAN Z J.POLSKIEGO!
p. Biegaj p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu Va  świetlica
p. Biegaj p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu VIIb czytelnia
p. Irzabek 7 j. niemiecki VIIa odwołane

Zmiana organizacji sal:

p. Borysewicz – kl. XI – lekcja 4 z Sali 88 do sali 75

p. Borysewicz – kl. Va – lekcja 5 z Sali 88 do sali 51