Zastępstwa 03.04.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Moenert 3 j. polski VIIIc odwołane
p. Moenert 4 j. angielski VIIb p. Borysewicz
p. Moenert 5 j. angielski IVb p. Jadczak – Wodzinowska
p. Moenert 6 j. angielski XI odwołane
p. Moenert 7 j. angielski XI odwołane
p. Polewska 2 literatura muzyczna VIIIc odwołane
p. Polewska 4 kształcenie słuchu VIIIc odwołane
p. Polewska 6 zasady muzyki VIIc p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Wilde 6 literatura muzyczna VIIIa p. W. Lauer
p. Wilde 7 historia muzyki X p. Trybułowska
p. Szwedowska 1 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane/świetlica
p. Szwedowska 3 ed. wczesnoszkolna IIIa świetlica
p. Szwedowska 5 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Watkowska
  6 Kółko teatralne   p. Watkowska