Zastępstwa 14.03.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Kłosowski 3 godzina wychowawcza Vb Świetlica
p. Kłosowski 4 historia Va świetlica
p. Kłosowski 5 historia Vb odwołane
p. Kłosowski 6 pp X odwołane
p. Kłosowski 7 wf VIIabc odwołane
p. Kłosowski 8 wf VIIabc odwołane
p. Kamińska 1 j. polski VIIa odwołane
p. Kamińska 2 j. polski VIIa odwołane
p. Kamińska 4 j. polski VIIb p. Lica
p. Kamińska 5 j. polski VIIb p. Sulewski z (VIIc)
p. Kamińska 6 j. polski XI odwołane
p. Kamińska 7 j. polski XI odwołane
p. Żebrowska 1 matematyka XI odwołane
p. Żebrowska 2 matematyka XI odwołane
p. Żebrowska 3 fizyka IX p. Popielarska
p. Żebrowska 5 fizyka VIIIb p. Lica (z VIIIc)
p. Żebrowska 6 fizyka VIIa p. Szostakiewicz
p. Żebrowska 7 fizyka X odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 6 audycje muzyczne Vb odwołane
p. Irzabek 4 j. niemiecki XI odwołane
p. Mielniczek 4 j. angielski VI p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Mielniczek 5 j. angielski X p. Moenert
p. Mielniczek 6 j. angielski IVa odwołane