Zastępstwa 01.03.2019 – piątek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Kwater

2

WOS

VIIIB

p. Popielarska

p. Kwater

3

Historia

X

p. Biegaj

p. Kwater

4

EDB

VIIIA

p. Jadczak – Wodzinowska

p. Poznańska

5

historia

IVB

p. Barabasz

p. Poznańska

6

Historia

VI

świetlica

p. Kamińska

4

j. polski

XI

p. Brodnicka – Serafinowicz

p. Kamińska

6

j. polski

IX

czytelnia

p. Kamińska

7

j. polski

IX

Barabasz

p. Mielniczek

2

j. angielski

Va

p. Brodnicka – Serafinowicz

p. Mielniczek

4

j. angielski

IVa

Świetlica

p. Mielniczek

5

j. angielski

VI

p. Brodnicka – Serafinowicz

p. Mielniczek

6

j. angielski

XII

Odwołane

p. Mielniczek

8

j. angielski

XI

Odwołane

Zastępstwa 28.02.2019 – czwartek (aktualizacja)

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Kwater

1

historia

VIIB

odwołane

p. Kwater

2

WOS

VIIIC

Z VIIIa – p. Bembenek-Cisak

p. Kwater

3

Historia

VIIIB

p. Kamińska

p. Kwater

4

Historia

IX

p. Żebrowska

p. Kwater

5

historia

VIIA

czytelnia

p. Kwater

6

EDB

VIIIC

p. Szostakiewicz

p. Kwater

7

WOS

VIIIA

p. Tartas

p. Kwater

9

historia

VIIC

odwołane