Zastępstwa 14.01.2019 – poniedziałek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Mielniczek

1

j. angielski

VI

Odwołane

p. Mielniczek

2

j. angielski

X

p. odwołane

p. Mielniczek

3

j. angielski

Va

Świetlica

p. Mielniczek

4

j. angielski

IVa

p. Jadczak-Wodzinowska

p. Mielniczek

5

j. angielski

XI

Odwołane

p. Mielniczek

6

j. angielski

Vb

p. Jadczak-Wodzinowska

p. Moenert

2

j. angielski

X

Odowłane

p. Moenert

3

j. angielski

VIIb

czytelnia

p. Moenert

4

j. angielski

XI

Odowłane

p. Moenert

5

j. angielski

XI

Odowłane

p. Moenert

7

j. polski

VIIIc

Odowłane

p. Moenert

8

j. polski

VIIIc

Odowłane