Zastępstwa 3.01.2019 – czwartek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Moenert

3

j. polski

VIIIC

p. Popielarska

p. Moenert

4

j. angielski

IVB

p. Jadczak – Wodzinowska

p. Moenert

5

j. angielski

X

p. Mielniczek

p. Moenert

6

j. angielski

VIIb

p. Szostakiewicz

p. Bradtke

1

kształcenie słuchu

X

odwołane

p. Bradtke

2

audycje muzyczne

IVa

p. Mitros – Suchorzewska

p. Bradtke

3

audycje muzyczne

IVb

p. Mitros – Suchorzewska

p. Bradtke

4

kształcenie słuchu

XII

p. Biegaj

p. Bradtke

5

kształcenie słuchu

XI

p. W. Lauer

p. Bradtke

6

folklor

odwołane

p. Wilde

5

Historia muzyki

XII

p. Trybułowska

p. Wilde

6

Historia muzyki

IX

p. Trybułowska