obiady w stołówce internatu – grudzień 2018

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – grudzień 2018 r.

Informujemy, że z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc grudzień upływa 26 listopada 2018 r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za grudzień wynosi  52,50 zł .

 

 

Egzaminy próbne – harmonogram

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRÓBNYCH

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA

27.11.2018

9:00

język polski

120 min

28.11.2018

9:00

matematyka

100 min

29.11.2018

9:00

język obcy

90 min

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

DATA

GODZINA

CZĘŚĆ

CZAS TRWANIA

04.12.2018

9:00

historia i wiedza o społeczeństwie

60 min

04.12.2018

11:00

język polski

90 min

05.12.2018

9:00

przedmioty przyrodnicze

60 min

05.12.2018

11:00

matematyka

90 min

06.12.2018

9:00

język obcy – podstawowy

60 min

06.12.2018

11:00

język obcy – rozszerzony

60 min

 

MATURA

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT

POZIOM

CZAS TRWANIA

20.11.2018

9:00

j. polski

podstawowy

170 min

20.11.2018

14:00

j. polski

rozszerzony

180 min

21.11.2018

9:00

matematyka

podstawowy

170 min

21.11.2018

14:00

matematyka

rozszerzony

180 min

22.11.2018

9:00

j. angielski

podstawowy

120 min

22.11.2018

9:00

j. niemiecki

podstawowy

150 min

22.11.2018

14:00

j. angielski

rozszerzony

120 min

22.11.2018

14:00

j. niemiecki

rozszerzony

150 min

23.11.2018

9:00

WOS

rozszerzony

180 min