Zastępstwa 29.10.2018 – poniedziałek (aktualizacja)

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Kosiorowska

1

Kształcenie słuchu

IIIB

p. Fedyniak – Kołodziej

p. Kosiorowska

2

Rytmika

IIIB

p. Fedyniak – Kołodziej

p. Kosiorowska

8

Technika ruchu

XI-XII

odwołane

p. Kosiorowska

10

Technika ruchu

IB

odwołane

p. Żebrowska

1

fizyka

VIIc

odwołane

p. Żebrowska

2

matematyka

XII

odwołane

p. Żebrowska

3

matematyka

XII

odwołane

p. Żebrowska

4

fizyka

VIIIB

p. Jadczak

p. Żebrowska

5

fizyka

VIIB

p. Szostakiewicz

p. Żebrowska

6

fizyka

VIIIA

p. Barabasz

p. Drapella

5

j. polski

XII

p. H. Lauer

p. Drapella

6

j. polski

XII

p. Moenert

p. Drapella

7

j. polski

XII

czytelnia

p. Drapella

8

etyka

 

odwołane

p. Drapella

9

etyka

 

odwołane