Zastępstwa 19.10.2018 – piątek

Nauczyciel nieobecny Godzina lekcyjna Przedmiot Klasa Nauczyciel zastępujący
p. Moenert 4 j. angielski IB Jurczyk
p. Moenert 6 j. angielski IIIB świetlica
p. Moenert 8 j. angielski XI odwołane
p. Moenert 9 j. angielski XI odwołane
p. Szwedowska 1 ed. wczesnoszkolna IIIA świetlica
p. Szwedowska 2 ed. wczesnoszkolna IIIA świetlica
p. Szwedowska 4 ed. wczesnoszkolna IIIA p. Muzolf
p. Wyrwińska 1 orkiestra IX-XII odwołane
p. Wyrwińska 2 orkiestra IX-XII odwołane
p. Wyrwińska 3 kształcenie słuchu VI p. Suchorzewska

obiady abonamentowe w internacie – listopad 2018

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – listopad 2018 r.

Informujemy, że z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc listopad upływa 26 października 2018. r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za listopad wynosi  70,00 zł .