Zastępstwa 17.09.2018 – poniedziałek

Nauczyciel nieobecny Godzina lekcyjna Przedmiot Klasa Nauczyciel zastępujący
p. Watkowska 1 ed. wczesnoszkolnaIA I A świetlica
p. Watkowska 2 ed. wczesnoszkolnaIA I A świetlica
p. Watkowska 3 ed. wczesnoszkolnaIA I A p. Jurczyk
p. Watkowska 4 ed. wczesnoszkolnaIA I A p. Tomczak
p. Żebrowska 1 matematyka VIIC p. Kimmel 
p. Żebrowska 2 matematyka XII odowłane
p. Żebrowska 3 matematyka XII odowłane
p. Żebrowska 4 matematyka VIIIB p. Pruss
p. Żebrowska 5 matematyka VIIB p. Szostakiewicz
p. Żebrowska 6 matematyka VIIIA p. Barabasz