Jubileusz 70-lecia Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Świadectwa szkolne

Z przykrością informujemy, że z przyczyn całkowicie niezależnych od szkoły ( Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych zostało podpisane dopiero w dniu 15 czerwca https://cea-art.pl/komunikat-dotyczacy-rozporzadzenia-mkidn-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow-szkolnych-szkol-i-placowek-artystycznych, do dnia dzisiejszego drukarnia nie zdołała dostarczyć nam zamówionych druków) nie będziemy w stanie przygotować dokumentów na zakończenie roku szkolnego. 
Prosząc o zrozumienie, zapewniamy, że niezwłocznie po otrzymaniu druków wypisane zostaną świadectwa dla uczniów zmieniających szkołę – bardzo prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby wychowawcom. Natychmiast po przygotowaniu świadectw będą one do odbioru w sekretariacie. 
Pozostałym uczniom świadectwa zostaną uroczyście wręczone w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zastępstwa 20 czerwca 2018, środa

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Nowakowska Joanna 1 ang IV b sp 2. Grupa odwołane  
Nowakowska Joanna 2 ang I a sp    odwołane  
Polewska Dorota 2 ks IV a sp 3 ks Biegaj Dominika
Nowakowska Joanna 4 ang IIb sp 2. Grupa Brodnicka – Serafinowicz Hanna
Polewska Dorota 4 aud V a sp 2 aud Wyrwińska Jagoda
Nowakowska Joanna 5 ang Ib sp    Muzolf Anna
Polewska Dorota 6 ks IV b sp 3 ks Biegaj Dominika
Nowakowska Joanna 7 ang IV b sp 1. Grupa odwołane  
Polewska Dorota 3 ks V a sp 2 ks Wyrwińska Jagoda