Zastępstwa 22 stycznia 2018, poniedziałek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Barabasz Maria 1 bio VII b    odwołane
Pujanek  Radosz 2 gw VII c    odwołane
Jurczyk Katarzyna 3 ed IIIb sp    świetlica
Pujanek  Radosz 3 wf II a LO Dziewczęta odwołane
Barabasz Maria 4 bio VII a    Spłocharska Dorota
Drapella Maria 4 pol III a LO Pol R odwołane
Jurczyk Katarzyna 4 ed IIIb sp    świetlica
Nowakowska Joanna 4 ang I a sp    świetlica
Pujanek  Radosz 4 wf II a LO Dziewczęta odwołane
Barabasz Maria 5 przyr VIb sp    świetlica
Drapella Maria 5 pol III a LO Pol R odwołane
Nowakowska Joanna 5 ang IIIb sp 2. Grupa Moenert Adriana
Barabasz Maria 6 przyr VIa sp    Przygocka Magdalena
Drapella Maria 6 pol II a LO Pol R odwołane
Pujanek  Radosz 6 wf II a gimn Dziewczęta odwołane
Barabasz Maria 7 bio Ia LO    odwołane
Pujanek  Radosz 7 wf II a gimn Dziewczęta Przygocka Magdalena
Drapella Maria 7 pol II a LO Pol R odwołane
Drapella Maria 8 et VII b,VII c,II a gimn,III a gimn Dziewczęta/Dziewczęta/Cała klasa/Cała klasa odwołane

obiady abonamentowe w stołówce internatu – luty 2018

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – luty 2018 r.

Informujemy, że z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc luty upływa 05.02 2018. r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za luty wynosi  45,50 zł .