Zastępstwa 21 września 2017, czwartek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Barabasz Maria 1 bio III a gimn    odwołane  
Kamińska Katarzyna 1 pol VIa sp    odwołane  
Przygocka Magdalena 1 ztr I a sp    odwołane  
Barabasz Maria 2 gw VII b    Jadczak – Wodzinowska Joanna
Irzabek Danuta 2 niem III a gimn 1. Grupa Moenert Adriana
Kamińska Katarzyna 2 pol VIa sp    świetlica  
Przygocka Magdalena 2 ztr IIa sp    Pujanek  Radosz
Barabasz Maria 3 bio VII b    Wyrwińska Jagoda
Irzabek Danuta 3 niem II a gimn 1. Grupa Jadczak – Wodzinowska Joanna
Przygocka Magdalena 3 ztr Ib sp    Muzolf Anna
Barabasz Maria 4 bio VII c    Kłosowski Jarosław
Drapella Maria 4 pol III a LO Pol R odwołane  
Irzabek Danuta 4 niem VII b    Kłosowski Jarosław
Kamińska Katarzyna 4 pol VIb sp    świetlica  
Przygocka Magdalena 4 ztr IV a sp Dziewczęta Pujanek  Radosz
Barabasz Maria 5 przyr VIa sp    Spłocharska Dorota
Drapella Maria 5 pol III a LO Pol R odwołane  
Kamińska Katarzyna 5 pol II a gimn    Kwater Katarzyna
Przygocka Magdalena 5 ztr IV a sp Dziewczęta Pujanek  Radosz
Irzabek Danuta 5 niem VII c    Kłosowski Jarosław
Barabasz Maria 6 przyr V a sp    świetlica  
Drapella Maria 6 pol II a LO Pol R odwołane  
Irzabek Danuta 6 gw Ia LO    Ćwidak Jolanta
Kamińska Katarzyna 6 pol II a gimn    czytelnia  
Przygocka Magdalena 6 ztr IIb sp    odwołane  
Barabasz Maria 7 bio VII a    czytelnia  
Drapella Maria 7 pol II a LO Pol R odwołane  
Irzabek Danuta 7 niem Ia LO 2. Grupa odwołane  
Drapella Maria 8 et IV -VI   odwołane  
Przygocka Magdalena 8,9 ztr III a LO Dziewczęta odwołane  

Obiady abonamentowe w internacie- październik 2017

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – październik 2017 r.

Informujemy, że z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc wrzesień upływa 26 września 2017. r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za październik wynosi  77,00 zł .