Zastępstwa 24 kwietnia 2017, poniedziałek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Mielniczek Joanna 1 ang IIa sp 2. Grupa odwołane  
Pujanek  Radosz 1 wf VIa sp Chłopcy odwołane  
Mielniczek Joanna 2 ang Ia lo 2. Grupa Muzioł Ewa
Pujanek  Radosz 2 wf IIa lo Chłopcy odwołane  
Mitros-Suchorzewska Jolanta 2 ks Vb sp 2 ks   Biegaj Dominika
Mielniczek Joanna 3 ang Vb sp 1. Grupa Moenert Adriana
Pujanek  Radosz 3 wf IV sp Chłopcy Ziółkowska Antonina
Mitros-Suchorzewska Jolanta 3 ks VIb sp 1 ks Polewska Dorota
Mielniczek Joanna 4 ang IIa gimn 1. Grupa Muzioł Ewa
Pujanek  Radosz 4 wf IV sp Chłopcy Ziółkowska Antonina
Mitros-Suchorzewska Jolanta 4 ks Ia gimn. 3 ks Biegaj Dominika
Mielniczek Joanna 5 ang IIIa sp 2. Grupa odwołane  
Mitros-Suchorzewska Jolanta 5 aud IV sp 1 aud Polewska Dorota
Mielniczek Joanna 7 ang IIa lo ang P Moenert Adriana

Laureaci Olimpiady Artystycznej

13 kwietnia 2017 r. zostały ogłoszone wyniki  41 Olimpiady Artystycznej. Nasi uczniowie – Jan Olesz z klasy XI oraz Jan Walczak z klasy X, uczniowie mgr Aleksandry Wilde,  odnieśli duży sukces uzyskując tytuł laureatów w sekcji muzyki. Tytuł ten zwalnia uczniów  nie tylko z matury z historii muzyki na poziome rozszerzonym (100%), ale również z części teoretycznej egzaminu dyplomowego (z oceną celującą). Warto podkreślić, że w tym bardzo trudnym czteroetapowym konkursie, obejmującym zakresem materiału całą historię muzyki aż do współczesności, bardzo rzadko laureatami zostają uczniowie klas przedmaturalnych. Tym bardziej należą się im gratulacje!