Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistyka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

  • Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I – 11, 12, 13 maja 2020 r.
  • Badanie predyspozycji do nauki klasie I OSM I st. – 14 – 15 maja 2020 r.
  • Egzaminy wstępne (za wyjątkiem uczniów obecnej klasy VI OSM I st. w Gdańsku) i kwalifikacyjne na wydział instrumentalny – egzamin praktyczny z instrumentu – do klas od II do XII (tj. do klas wyższych niż kl. I OSM I st. oraz wszystkich klas OSM II st.)  – 19 maja 2020 r.
  • Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na specjalność rytmika (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19 maja 2020 r.
  • Egzamin wstępny do kl. III i wyższych OSM II st. na specjalność wokalistyka (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19maja 2020 r.
  • Egzamin wstępny do klas od II do XII (tj. do klas wyższych niż kl. I OSM I st. oraz wszystkich klas OSM II st.) z kształcenia słuchu (część słuchowa i teoretyczna) – dla kandydatów z innych szkół – 18 maja 2020 r.
  • Egzamin wstępny (oraz promocyjny) z instrumentu do kl. I OSM II st.  dla obecnych uczniów kl.VI OSM I w Gdańsku – 18 maja 2020 r.
  • Egzamin wstępny do kl. I OSM II st. z kształcenia słuchu (część słuchowa i teoretyczna) dla obecnych uczniów kl. VI OSM I w Gdańsku – 14 maja 2020 r.

 Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30 kwietnia br.

Wnioski rekrutacyjne:

wniosek_o_przyjęcie_do_klasy_I

wniosek-o-przyjęcie-do-klas-II-XII

Bardzo zachęcamy kandydatów do szkoły do uczestniczenia w Dniu Otwartym Szkoły – 24 marca br. Tego dnia będzie można zobaczyć szkołę „od podszewki” i uczestniczyć w licznych koncertach i pokazach, a także uzyskać niezbędne informacje i porady dotyczące wymagań egzaminacyjnych, a nawet spróbować sił  w próbnych egzaminach wstępnych.

Przypominamy również, że nasi uczniowie klas VI, którzy ubiegają się o przyjęcie do OSM II st.  również zobowiązani są do złożenia wniosków rekrutacyjnych do dnia 30 kwietnia br.

Kandydaci na wydział wokalny, rytmikę oraz na instrumenty dęte zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenie od odpowiedniego lekarza-specjalisty (foniatra, ortopeda, pulmonolog) o braku przeciwwskazań do nauki w danej specjalności.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji (szczegółowe harmonogramy egzaminów) zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, tj. po 30 kwietnia 2019 r.

 

Zastępstwa 24 lutego 2017, piątek

Nauczyciel Lekcja Przedmiot Oddział (Klasa) Zastępujący
Grabowska Elżbieta 1 rytm IIb sp 1 rytm Pestka – Rozmarynowska Monika
Szostakiewicz Joanna 1 mat IV sp    odwołane  
Włodarczyk Ewa 1 ztr Ia gimn. Dziewczęta odwołane  
Barabasz Maria 2 przyr Vb sp    Kłosowski Jarosław
Grabowska Elżbieta 2 rytm I a sp 1 rytm Prasowska-Zeidler Barbara
Szostakiewicz Joanna 2 mat Ia gimn.    czytelnia  
Nowakowska Joanna 2 ang VIb sp 2. Grupa Jadczak – Wodzinowska Joanna
Nowakowska Joanna 3 ang VIa sp 2. Grupa Jadczak – Wodzinowska Joanna
Barabasz Maria 3 bio IIIa gimn    czytelnia  
Grabowska Elżbieta 3 rytm IIa sp 1 rytm Prasowska-Zeidler Barbara
Szostakiewicz Joanna 3 mat IIIa lo mat R odwołane  
Łabul Maria 3 pol Va sp    świetlica  
Barabasz Maria 4 przyr IV sp    świetlica  
Grabowska Elżbieta 4 rytm IIIa sp 1 rytm Prasowska-Zeidler Barbara
Mielniczek Joanna 4 ang IIIa gimn Chłopcy czytelnia  
Szostakiewicz Joanna 4 mat IIIa lo mat R odwołane  
Włodarczyk Ewa 4 ztr IIIa gimn Dziewczęta czytelnia  
Łabul Maria 4 pol Va sp    Jadczak – Wodzinowska Joanna
Grabowska Elżbieta 5 rytm IIIa sp 1 rytm Prasowska-Zeidler Barbara
Mielniczek Joanna 5 ang Vb sp 1. Grupa Moenert Adriana
Szostakiewicz Joanna 5 mat IIa lo mat R odwołane  
Włodarczyk Ewa 5 ztr IIIa gimn Dziewczęta Kłosowski Jarosław
Mielniczek Joanna 6 ang IIIa sp 2. Grupa odwołane  
Szostakiewicz Joanna 6 mat IIa lo mat R odwołane  
Nowakowska Joanna 6 ang IV sp 2. Grupa odwołane  
Mielniczek Joanna 7 ang IIa lo ang P Moenert Adriana
Włodarczyk Ewa 7 ztr IIIa lo Dziewczęta Pujanek  Radosz
Włodarczyk Ewa 9 ztr IIIa lo Dziewczęta Pujanek  Radosz
Włodarczyk Ewa 8 ztr IIIa lo Dziewczęta Pujanek  Radosz