Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistyka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

INFORMATOR_DLA_KANDYDATÓW_DO_KL. I

EGZAMINY WSTĘPNE DO kl. I OSM II st

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLAS WYŻSZYCH NIŻ I OSM I i II st.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

  • Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I – 13, 14, 15 maja 2019 r.
  • Badanie predyspozycji do nauki klasie I OSM I st. – 16 – 17 maja 2019 r.
  • Egzamin wstępny na wydział instrumentalny – egzamin praktyczny z instrumentu – do klas od II do XII (tj. do klas wyższych niż kl. I OSM I st. oraz wszystkich klas OSM II st.)  – 21 maja 2019 r.
  • Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na specjalność rytmika (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 21 maja 2019r.
  • Egzamin wstępny do kl. III i wyższych OSM II st. na specjalność wokalistyka (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 21 maja 2019 r.
  • Egzamin wstępny do klas od II do XII (tj. do klas wyższych niż kl. I OSM I st. oraz wszystkich klas OSM II st.) z kształcenia słuchu (część słuchowa i teoretyczna) – dla kandydatów z innych szkół – 20 maja 2019 r.
  • Egzamin wstępny z instrumentu do kl. I OSM II st.  dla obecnych uczniów kl.VI OSM I w Gdańsku – 20 maja 2019r.
  • Egzamin wstępny do kl. I OSM II st. z kształcenia słuchu (część słuchowa i teoretyczna) dla obecnych uczniów kl. VI OSM I w Gdańsku – 16 maja 2019 r.

 Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30 kwietnia br.

Wnioski rekrutacyjne:

wniosek_o_przyjęcie_do_klasy_I

wniosek-o-przyjęcie-do-klas-II-XII

Bardzo zachęcamy kandydatów do szkoły do uczestniczenia w Dniu Otwartym Szkoły – 21 marca br. Tego dnia będzie można zobaczyć szkołę „od podszewki” i uczestniczyć w licznych koncertach i pokazach, a także uzyskać niezbędne informacje i porady dotyczące wymagań egzaminacyjnych, a nawet spróbować sił  w próbnych egzaminach wstępnych.

Przypominamy również, że nasi uczniowie klas VI, którzy ubiegają się o przyjęcie do OSM II st.  również zobowiązani są do złożenia wniosków rekrutacyjnych do dnia 30 kwietnia br.

Kandydaci na wydział wokalny, rytmikę oraz na instrumenty dęte zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenie od odpowiedniego lekarza-specjalisty (foniatra, ortopeda, pulmunolog) o braku przeciwwskazań do nauki w danej specjalności.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji (szczegółowe harmonogramy egzaminów) zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, tj. po 30 kwietnia 2019 r.

 

Zastępstwa 24 lutego 2017, piątek

NauczycielLekcjaPrzedmiotOddział (Klasa)Zastępujący
Grabowska Elżbieta1rytmIIb sp 1 rytmPestka – Rozmarynowska Monika
Szostakiewicz Joanna1matIV sp  odwołane 
Włodarczyk Ewa1ztrIa gimn. Dziewczętaodwołane 
Barabasz Maria2przyrVb sp  Kłosowski Jarosław
Grabowska Elżbieta2rytmI a sp 1 rytmPrasowska-Zeidler Barbara
Szostakiewicz Joanna2matIa gimn.  czytelnia 
Nowakowska Joanna2angVIb sp 2. GrupaJadczak – Wodzinowska Joanna
Nowakowska Joanna3angVIa sp 2. GrupaJadczak – Wodzinowska Joanna
Barabasz Maria3bioIIIa gimn  czytelnia 
Grabowska Elżbieta3rytmIIa sp 1 rytmPrasowska-Zeidler Barbara
Szostakiewicz Joanna3matIIIa lo mat Rodwołane 
Łabul Maria3polVa sp  świetlica 
Barabasz Maria4przyrIV sp  świetlica 
Grabowska Elżbieta4rytmIIIa sp 1 rytmPrasowska-Zeidler Barbara
Mielniczek Joanna4angIIIa gimn Chłopcyczytelnia 
Szostakiewicz Joanna4matIIIa lo mat Rodwołane 
Włodarczyk Ewa4ztrIIIa gimn Dziewczętaczytelnia 
Łabul Maria4polVa sp  Jadczak – Wodzinowska Joanna
Grabowska Elżbieta5rytmIIIa sp 1 rytmPrasowska-Zeidler Barbara
Mielniczek Joanna5angVb sp 1. GrupaMoenert Adriana
Szostakiewicz Joanna5matIIa lo mat Rodwołane 
Włodarczyk Ewa5ztrIIIa gimn DziewczętaKłosowski Jarosław
Mielniczek Joanna6angIIIa sp 2. Grupaodwołane 
Szostakiewicz Joanna6matIIa lo mat Rodwołane 
Nowakowska Joanna6angIV sp 2. Grupaodwołane 
Mielniczek Joanna7angIIa lo ang PMoenert Adriana
Włodarczyk Ewa7ztrIIIa lo DziewczętaPujanek  Radosz
Włodarczyk Ewa9ztrIIIa lo DziewczętaPujanek  Radosz
Włodarczyk Ewa8ztrIIIa lo DziewczętaPujanek  Radosz