Koncert sekcji smyczkowej

Dnia 15.11.2016r. odbyły się dwa koncerty sekcji smyczkowej pt. „Muzyczne zagadki Sherlocka Holmesa”. Dzieciom z gdańskich przedszkoli oraz klas I – III wykonawcy zaprezentowali różne instrumenty należące do grupy instrumentów smyczkowych i strunowych.

Zagadki muzyczne przedstawiła i koncerty prowadziła mgr Magdalena Miotke -Bajerska. Dekoracje oraz afisz wykonała mgr Weronika Rękawek.

img_0997

img_1015 img_1014 img_1013 img_1012 img_1011 img_1010 img_1008 img_1007img_1016img_1001

obiady abonamentowe w stołówce internatu – grudzień 2016r.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – grudzień 2016 r.

Informujemy, że. z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc grudzień upływa 26 listopada 2016 r .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Przypominamy, że wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia

pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za grudzień wynosi  56,00 zł.