Stypendia

Poniżej podajemy linki, dzięki którym można uzyskać informacje na temat ewentualnych stypendiów dla szczególnie wyróżniających się uczniów:

Stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

lub

Stypendium Marszałka Województwa

Gdańskie programy stypendialne

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Wypełnione ankiety stypendialne wraz z przygotowaną dokumentacją (dyplomy itp.) należy składać do sekretariatu szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem.