Zastępstwa 14 czerwca 2016, wtorek

Nb.pp. D. Biegaj, A. Bradtke, K. Kamińska, J. Suchorzewska 

Va                   lekcja 4 – całość – p. D. Polewska

                        Lekcja 5 – świetlica

Vb                   lekcja 3 – całość – p. D. Polewska

VIa                 przychodzi na 2 lekcję

VIb                 Lekcja 5,6 – świetlica

VII                  lekcja 6 – grupa p. Biegaj – p. H. Lauer

VIII                przychodzi na 2 lekcję

                        Lekcja 6 – grupa p. Bradtke zwolniona po lekcji 5, pozostali – czytelnia

IX                   przychodzi na 2 lekcję

                        Lekcja 2 – grupa p. A. Bradtke – p. D. Polewska

                        Lekcja 3 – całość – p. H.Lauer

X                     lekcja 4 – całość – p. W. Lauer

XI                   lekcja 1 – całość – p. W. Lauer