Zgłaszanie programów egzaminów dyplomowych

Prosimy wszystkich uczniów klas dyplomowych o przesłanie na adres mailowy sekretariatu szkoły (sekretariat@osm.gdansk.pl)  swoich programów egzaminu dyplomowego. W informacji o dyplomie powinna znaleźć się:

data dyplomu, imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela instrumentu, imię i nazwisko akompaniatora, program dyplomowy (w kolejności grania).

Termin nadsyłania programów upływa 21  marca 2016 r.

Zastępstwa 9 marca, środa

Nauczyciel                             Lekcja            Przedmiot               Oddział                     Zastępujący

Werdon Maria                               1                         hm                          XIIb HM 1          Trybułowska Grażyna

Kamińska Katarzyna                  2                      pol                           Va                 Kłosowski Jarosław

Werdon Maria                             2                       hm                          XIIb HM 1    Trybułowska Grażyna

Kamińska Katarzyna                  3                        pol                          Va                             świetlica

Werdon Maria                             3                       hm                         X HM 1                  Wilde Aleksandra

Kamińska Katarzyna                  4                        pol                            VII                     Lauer Wojciech

Werdon Maria                              4                       adm                    VIII ADM 1           Wilde Aleksandra

Kamińska Katarzyna                     5                      pol                              VII                    Kłosowski Jarosław

Werdon Maria                                5                      adm                      VIII ADM 1           Trybułowska Grażyna