Próby akustyczne do I Etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci A. Januszajtis 18-21.11.2015 r.

Prosimy wszystkich uczestników Konkursu o uzgodnienie czasu  10 minutowej próby akustycznej przed

I etapem w dniach:

– 17.11.2015r. od godz. 18.40  do godz. 20.30  (uwaga! wszystkie terminy w tym dniu zostały zarezerwowane -informacja z dnia 15.11.2015 godz. 14.15)

– 18.11.2015r. od godz. 07.00  do godz. 08.50

                        od godz. 13.40  do godz. 14.50

Prosimy o kontakt telefoniczny:   58 320 14 11 –  Lucyna Węglarz

lub  elektroniczny :  l.weglarz@osm.gdansk.pl

obiady abonamentowe w stołówce internatu – grudzień 2015r.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – grudzień 2015 r.

Informujemy, że od 01.11.2015r. z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc grudzień  upływa 26 listopada 2015 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Przypominamy, że wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia

pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za grudzień wynosi 56,oo  zł.