obiady abonamentowe w stołówce internatu – listopad 2015r.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – listopad 2015 r.

Informujemy, że od 01.11.2015r. z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc listopad  upływa 26 października 2015 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Przypominamy, że wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia

pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za listopad wynosi 70  zł.

 

Zmiana zasad funkcjonowania stołówki w internacie

Szanowni Rodzice,

Od listopada bieżącego roku z powodu przeciążenia kuchni ponad dopuszczalne normy, zmuszeni jesteśmy wycofać wydawanie obiadów w internacie uczniom klas IV-VI. Zbyt duża liczba dzieci stała się niemożliwa do obsłużenia, zarówno od strony zaplecza sprzętowego, jak i fizycznych możliwości pracowników.

Zapraszamy do korzystania z oferty Bistro Fermata, zarówno w formie abonamentu, jak i kupowania poszczególnych posiłków.