Zastępstwa 16 czerwca 2015, wtorek

Nb. pp.: A. Bradtke, K. Kamińska, H. Lauer, J. Suchorzewska 

IVa          dziewczynki przychodzą na lekcję 2

               chłopcy przychodzą na lekcję 4

               lekcja 3 – dziewczynki – p. J. Ćwidak

                 lekcja 4 – p. M. Kropisz

                 lekcja 6 – całość – p. D. Polewska

IVb          lekcja 1 – p. E. Bisewska – j. polski

                 lekcja 3 – p. M. Barabasz

Va           lekcja 4 – p. K. Żebrowska

Vb           grupa p. A. Bradtke przychodzi na 2 lekcję

                 lekcja 5 – p. J. Kłosowski

VII          lekcja 5 – grupa p. H. Lauer – p. W. Lauer

                 lekcja 6 – p. J. Mielniczek

                 klasa zwolniona po lekcji 7

VIII         grupy pp. H. Lauer i A. Bradtke zwolnione po lekcji 6 (z wyjątkiem osób czekających na informatykę)

X             lekcja 2 – grupa p. A. Bradtke – p. D. Biegaj