Kurs Historii Muzyki 2015

Z przyjemnością pragnę poinformować, że coroczny ogólnopolski kurs historii muzyki dla nauczycieli szkół muzycznych I i II st. odbędzie się we wcześniej podanym w kalendarzu CEA terminie, tzn. od 6 do 10 lipca 2015. Podczas kursu kontynuować będziemy wykłady z zakresu historii form i gatunków muzycznych – w tym roku w odniesieniu do epoki  baroku (i w mniejszym stopniu renesansu). Głównym nurtem będzie cykl wykładów prof. Ryszarda Golianka na temat opery barokowej  . O włoskiej kantacie i oratorium mówić będzie dr Anna Ryszka-Komarnicka. A popołudnia wypełniać będą nam zajęcia praktyczne z historii tańca prowadzone przez panią Agnieszkę Jędrzejczak-Bigus, nauczycielkę tańca historycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Znajdzie się też miejsce na dyskusje i zajęcia dotyczące metodyki nauczania historii muzyki  ze szczególnym uwzględnieniem nowego elementu podstawy programowej  – prawa autorskiego (zajęcia pani Agnieszki Mroczek).

Wkrótce zostaną rozesłane  do szkół szczegółowe informacje  z podaniem terminu zgłoszeń, a już w tej chwili serdecznie zapraszamy na kurs do Gdańska.