Abonament za obiady w internacie – luty 2015r.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – luty 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów  klas I – VI.

Od stycznia do czerwca koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc luty   upływa 26 stycznia 2015 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności

Abonament  za luty wynosi 35,00 zł.