Wielki sukces naszej wiolonczeliski

Agata Nowak kl. XI a, ucz. mgr Jadwigi Ewald zdobyła I nagrodę w gr. III na XII Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. K. Wiłkomirskiego – Poznań 07.12.2014r. Akompaniament mgr Elena Aleksiejuk. Ponadto Agata otrzymała Dyplom za najlepsze wykonanie w gr. III kompozycji Kazimierza Wiłkomirskiego oraz cztery Nagrody specjalne:

  • udział w koncercie z orkiestrą SINFONIETTA  POLONIA
  • Recital w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Philippa i Xawiera Scharwenków Szamotuły 2015 organizowanego przez Fundację PRO CELLO
  • udział w koncercie z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia AMADEUS
  • udział w koncercie z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej w ramach X Spotkań Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej Lwów 2015 współorganizowanych przez Fundację CULTURA ANIMI

 

Obiady w internacie – abonament styczeń 2015 r.

 

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – styczeń 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów  klas I – VI.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc styczeń   upływa 26 grudnia 2014 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności

Abonament  za styczeń wynosi 85,50 zł, w przypadku gdy dziecko nie będzie jadło obiadu 05.01.2015r. abonament wyniesie 81,00 zł