Egzaminy wstępne z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I WIADOMOŚCI OGÓLNOMUZYCZNE

21  maja godz. 10.00 – egzamin wstępny do szkoły muzycznej I st. (klasy II – VI) – s. 61

21  maja 2014 –  godz. 10.00 (120 min.)– egzamin wstępny do szkoły muz. II st. s. 47, 48

Po części pisemnej dla kandydatów   z niepełnym przygotowaniem odbędzie się część ustna – sala 47 – godz.12.30 – 14.00

22  maja 2014 –  godz. 10.00 (120 min.) – egzamin wstępny do szkoły muz. II st. (uczniowie naszej szkoły) –  s. 47, 48, 88, 61

Imienne listy zdających wywieszone zostaną na drzwiach odpowiednich sal.

 

Egzaminy kwalifikacyjno-rekrutacyjne ujczniów klasy VI

Egzaminy kealifikacyjno-rekrutacyjne uczniów klas VI-tych odbędą się w następujących terminach:

FORTEPIAN

19 maja godz. 9.00 sala koncertowa

SKRZYPCE

19 maja godz. 9.30 – 12.00  – komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna – sala kameralna

WIOLONCZELA

19 maja 8.00  – sala kameralna – komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna

GITARA

19 maja 13.00 – komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna – sala kameralna

HARFA

19 maja 13.00 – komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna – sala nr 9

 PERKUSJA

19 maja 8.30 – komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna – sala nr 35

 INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE

19 maja 10.00 – komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna – sala nr 34

INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE

19 maja 11.30 – komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna – sala nr 34

Szczegółowe, imienne listy zdających wywieszone zostaną na tablicach informacyjnych odpowiednich sekcji.