Sukcesy sekcji fortepianu I i II stopnia

Na X Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym – Muzyka w wykonaniu najmłodszych „Od baroku do współczesności” – 10.01.2014. Gdańsk-Wrzeszcz –dwie I nagrody w I i II grupie otrzymali uczniowie Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej Zofia Nowicka z kl. II i Kacper Kukliński z kl. III.

Julia Teska z kl. V  ucz. Elżbiety Pasierowskiej- Kołodziej zdobyła  w trio fortepianowym II nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia – Warszawa 14-16.01.2014.

Na III Ogólnopolskim Konkursie „Kameralnie z fortepianem”. który odbył się 11.03.2014 w ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu II nagrodę w kwartecie otrzymał Kacper Kukliński z kl. III ucz. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej , natomiast Helena Król ucz. Magdaleny Bonieckiej otrzymała III nagrodę w duecie .

Na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego Piotr Czerwiński z kl. IV zajął I miejsce w kategorii B – fortepian solo,  Kacper Kukliński z kl. III i Jan Walczak z kl. VII zdobyli wyróżnienia,  natomiast III miejsce -w trio fortepianowym zdobyła  Dorota Mańkowska z kl. X. Wszyscy laureaci są uczniami Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej. Konkurs odbył się w dniach 23-30.03.2014. w Warszawie i Łomiankach. Na zdjęciu Piotr Czerwiński podczas Koncertu Laureatów na Zamku Królewskim w Warszawie-

Koncert LaureatĂłw w Zamku KrĂłlewskim w Warszawie 30.03.2014

 Na I Warszawskim  Forum Muzyki Kameralnej  – 3-5.04.2014- wyróżnienie I stopnia i Nagrodę Polskiego Towarzystwa Muzyki Kameralnej – otrzymała w trio Dorota Mańkowska z kl. X ucz. Elżbiety Pasierowskiej- Kołodziej.

Zofia Nowicka z kl. II ucz. Elżbiety Pasierowskiej- Kołodziej zajęła II miejsce ex aequo w gr. I na VIII Konkursie Pianistycznym – Słupskie Spotkania z Muzyką Ukraińską, który odbył się 11.04.2014.

Na XXVIII Starogardzkich Spotkaniach Kameralnych – 11.04.2014. uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrodę specjalną za najwyższe punkty jurorów i nagrodę Starosty Starogardzkiego : Kacper Kukliński z kl. III ucz. Elżbiety Pasierowskiej- Kołodziej  otrzymał I nagrodę w kwartecie, duet fortepianowy na 4 ręce –Małgorzata Uziałko i Wiktoria Szulc z kl. IV uczennice Ewy Włodarczyk otrzymały II nagrodę, natomiast Helena Król z kl.III uczennica Magdaleny Bonieckiej otrzymała II nagrodę w duecie. Na zdjęciu kwartet i duet fortepianowy z jurorami.

WP_20140411_009 (1)

16.04.2014. odbył się w Gdyni Konkurs Kameralistyki Fortepianowej „Fortepian i… „, na którym Magdalena Kiełkucka z kl. VIII i Jan Walczak z kl. VII- uczniowie Elżbiety Pasierowskiej- Kołodziej –  otrzymali- grając w duetach- wyróżnienia.

 Na IV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka” Helena Król z kl. III ucz. Magdaleny Bonieckiej zajęła III miejsce w grupie I.  Konkurs odbył się w Szczecinie w dniach 5-6 kwietnia 2014 roku.

Uczniowie naszej sekcji przywieźli również szereg nagród z IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie, który odbył się w dn. 23-27.04.2014. Helena Król z kl. III ucz. Magdaleny Bonieckiej  i Piotr Czerwiński z kl. IV ucz. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej otrzymali II nagrodę ex aequo w kategorii I. Natalia Trzebiatowska z kl. VI ucz. Ewy Szurek otrzymała wyróżnienie I stopnia w kategorii II. Agata Szlufik z kl. IX ucz. Eleny Aleksiejuk otrzymała wyróżnienie w kategorii III, Adam Kałduński z kl. XI ucz. Mariusza Trzebniaka otrzymał III nagrodę w kategorii IV. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała Monika Boniecka z kl. XII ucz. Hanny Tokarskiej.

Na zdjęciu Helenka Król laureatka II nagrody ex aequo.

IMG_8053_p1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy sukcesów uczniom i pedagogom.

 

 

Rekrutacja – wymagania egzaminacyjne

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ KANDYDATA DO KLASY I PODCZAS BADANIA PREDYSPOZYCJI DO NAUKI

w  Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

 1.  Zaśpiewanie piosenki z repertuaru dziecięcego (zwrotka i refren)
 2. Powtórzenie głosem zagranych na fortepianie pojedynczych dźwięków
 3. Powtórzenie głosem zagranej na fortepianie krótkiej melodii
 4. Rozpoznawanie kierunku melodii ( w górę lub w dół )
 5. Usłyszenie zmiany w zagranej dwukrotnie melodii ( drugie powtórzenie melodii może mieć np. zmienione zakończenie lub może być dokładną powtórką)
 6. Zaśpiewanie wybranego dźwięku z usłyszanego akordu
 7. Odszukanie i zagranie na klawiaturze dźwięku usłyszanego wcześniej ( w obrębie skali diatonicznej c’-c’’)
 8. Zaśpiewanie zakończenia ( dźwięku toniki ) podanej melodii
 9. Powtórzenie klaskaniem prostych rytmów w metrum dwu- i trójdzielnym
 10. Poruszanie się zgodnie z granym rytmem (marsz, podskoki, rytmiczne bieganie)

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Część praktyczna – wykonanie przygotowanych utworów muzycznych Repertuar powinien uwzględniać utwory umożliwiające komisji wielostronną ocenę możliwości technicznych i muzycznych kandydata. Informacji dotyczących programów na poszczególne instrumenty udzielają kierownicy sekcji.

 1. Część teoretyczna – egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej
 • kształcenie słuchu:  rozpoznawanie interwałów i akordów,  dyktando tonalne jednogłosowe,  dyktando rytmiczne jednogłosowe
 • teoria i wiedza ogólnomuzyczna: interwały, trójdźwięki, dominanta septymowa (budowa, określanie, rozwiązywanie D7), gamy dur i moll do 4 znaków ( budowa, odmiany, trójdźwięki na wszystkich stopniach gamy),  interwały charakterystyczne, D7 ),  grupowanie podanych wartości rytmicznych w taktach 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8,  ogólne wiadomości z audycji muzycznych (np. znajomość chronologii w odniesieniu do epok, kierunków stylistycznych, gatunków, postaci wybitnych kompozytorów, podstawowa wiedza i umiejętność rozpoznawania polskich tańców narodowych, umiejętność słuchowego  rozpoznawania instrumentów i zespołów muzycznych, przynależności utworu do danej epoki historycznej itp.)
 • Część ustna dotyczy kandydatów bez pełnego przygotowania muzycznego i obejmuje zakresem w/w zagadnienia.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA WYDZIAŁ RYTMIKI

Część praktyczna:

 1. Wykonanie przygotowanych utworów muzycznych na fortepianie
 2. Badanie predyspozycji słuchowo – ruchowych. Ćwiczenia ruchowe typu: kanon rytmiczny, poruszanie się zgodnie z granym rytmem, taktowanie, interpretacja ruchowa wykonanego utworu, powtórzenie lub dokończenie podanej melodii lub rytmu
 3. Badanie predyspozycji do przedmiotu improwizacja. Kandydat może zaprezentować przygotowaną przez siebie kompozycję lub akompaniament do melodii ( np. piosenka ). Badanie biegłości w przetwarzaniu materiału muzycznego ( np. utworów granych przez kandydata na fortepianie )

Część teoretyczna – egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej jak na wydział instrumentalny

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA WYDZIAŁ WOKALNY

Egzamin wstępny do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia na specjalność wokalistyka (do klasy III i wyższych OSM II st.)  obejmuje dwa etapy:

1.  Egzamin praktyczny, polegający na badaniu przydatności do kształcenia wokalnego w oparciu o prezentację przygotowanego przez kandydata programu (ocena walorów głosowych, muzykalności, dykcji i predyspozycji scenicznych)

2. Egzamin z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych – według wymagań i zasad obowiązujących wszystkich kandydatów do szkoły muzycznej II st.

EGZAMIN PRAKTYCZNY:

1. Prezentacja przygotowanego repertuaru wokalnego.

2. Recytacja fragmentu prozy lub wiersza.

3. Badanie skali głosu oraz przydatności do kształcenia wokalnego.

Program powinien być wykonany z pamięci.

WYMAGANIA REPERTUAROWE:

1. Dwa utwory wokalne o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden polski, wybrane
z zakresu:

   – piosenki dziecięcej, ludowej lub popularnej (szczególnie dla klas: VII-VIII)
   – ćwiczeń wokalnych (G. Concone lub N. Vaccai)

   – pieśni
   – arii.

2. Fragment wiersza lub prozy

Repertuar powinien być dostosowany do wymagań programowych danej klasy śpiewu. W przypadku śpiewu z towarzyszeniem fortepianu kandydat zobowiązany jest zapewnić materiał nutowy dla akompaniatora.

Na specjalność wokalistyka mogą być przyjęci kandydaci, którzy z wszystkich części egzaminu praktycznego uzyskali minimum 18 punktów a z kształcenia słuchu minimum 13 pkt. w skali 25 punktowej

Podanie wraz z zaświadczeniem lekarza laryngologa lub foniatry ze stwierdzonym brakiem przeciwwskazań do nauki śpiewu solowego należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 30 kwietnia danego roku.