Stypendia Minikstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne

Jutro (15 kwietnia 2014 r.) upływa termin składania ankiet stypendialnych za osiągnięcia artystyczne dla uczniów klas dyplomowych szkół muzycznych II st. Warunkiem uzyskania stypendium jest ocena celująca z instrumentu, bardzo wysoka średnia ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz osiągnięcia na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych z ostatnich dwóch lat. Ankiety dostępne są do pobrania na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych.php

Termin składania ankiet w sekretariacie szkoły upływa o godz. 12.00