abonament za maj 2014 – stołówka internatu

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – MAJ 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc MAJ upływa 26 KWIETNIA 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Ważne !!! Przypominamy, że w związku z egzaminami maturalnymi dni 05 i 06 maja są wolne od zajęć lekcyjnych. Obiady dla osób chętnych będą wydawane.

Abonament za cały miesiąc wynosi 90,00 zł,  bez 05 i 06 maja 81.00zł