KURS HISTORII MUZYKI 2014

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie już po raz dziewiąty organizuje w Gdańsku Ogólnopolski Kurs Historii Muzyki skierowany do nauczycieli teorii muzyki, w szczególności historii muzyki, audycji muzycznych, literatury muzycznej i form muzycznych.

Kurs odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2014 r.

Dotyczyć będzie gatunków i form wokalnych średniowiecza i renesansu. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Warszawy i Katowic:

 1. dr hab. Tomasz Jeż

 2. prof. ISPAN dr hab. Paweł Gancarczyk

 3. mgr Hanna Marzyńska

Zajęcia polegać będą głównie na analizie dzieł reprezentatywnych dla gatunków i form średniowiecza i renesansu, a także na wskazaniu ich wpływów i związków z muzyką następnych epok. Wykłady pozwolą również pogłębić, usystematyzować i uaktualnić wiedzę na temat muzyki dawnej.

Przewidziane są również spotkania dyskusyjne na tematy związane z metodyką nauczania historii muzyki (nowa podstawa programowa, rozkłady materiału, modyfikacja programów nauczania, nowy kształt matury z historii muzyki, zmiany w szkolnictwie artystycznym i możliwości uzupełniania wiedzy z zakresu historii muzyki w ramach szkolnych ramowych planów nauczania). Zajęcia te poprowadzą – mgr Ewa Mikołajczyk (Katowice) oraz mgr Aleksandra Wilde (Gdańsk).

Jak co roku istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i wyżywienia w bursie Szkoły Muzycznej. Nocleg kosztuje 45 zł. za łóżko w pokoju 2/3 osobowym bez łazienki.

Całodzienne wyżywienie zapewnia nowy ajent stołówki szkolnej. Posiłki będzie można wykupywać na miejscu (wg karty) w cenach: śniadanie i kolacja od 6 zł, obiad od 12 zł.

Kurs rozpoczyna się w sobotę 28 czerwca o godz. 11.00 a kończy we wtorek 1 lipca około godz. 13.00.

Ze względu na konieczność wykwaterowania uczniów z bursy rezerwacja pierwszego noclegu będzie możliwa dopiero z soboty na niedzielę (28/29 czerwca). Warunkiem rezerwacji miejsca noclegowego w bursie jest wpłata odpowiedniej kwoty na konto szkoły. Z powodu ograniczonej ilości miejsc noclegowych (równolegle prowadzony kurs pianistyczny i skrzypcowy) o rezerwacji noclegu decydować będzie kolejność wpłat.

 Narodowy Bank Polski o/Gdańsk

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej prosimy nadsyłać do dnia 15 czerwca 2014 r.

Adres szkoły:

OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, 80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3 tel./fax. 058 301-12-72

Bieżące informacje o kursie oraz karty zgłoszeniowe umieszczane są na stronie szkoły: http://www.osm.gdansk.pl/kurshm/

Program kursu do pobrania na stronie: http://www.osm.gdansk.pl/kurshm/program.php

Tryb przyjęcia do szkoły

Informacja dla rodziców kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3

1.Wymagane dokumenty:  – podanie na wydanym przez szkołę kwestionariuszu (kwestionariusz  do pobrania również na stronie internetowej szkoły)

2. Termin złożenia podania upływa z dniem 30.04.2014 r. 

3.Termin lekcji przygotowawczych – 19,20,21.05.2014r.- godziny zostaną podane w terminie późniejszym. 

4. Terminy badania predyspozycji kandydata  do kl. I  – 22 – 23.05.2014r. 

Informacja dla rodziców kandydatów do klas II – XI (wszystkie klasy wyższe niż I szkoły muzycznej I stopnia) 

 1. Sposób zgłaszania się kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty :

 • podanie na wydanym przez szkołę kwestionariuszu
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do niej oraz wykaz ocen za I semestr (uczniowie, którzy aktualnie nie uczęszczają do szkoły muzycznej winni złożyć ostatnie świadectwo ze szkoły muzycznej )
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ogólnokształcącej oraz wykaz ocen za I semestr
 • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uczęszczanie do szkoły muzycznej (brak przeciwwskazań do grania na wybranym instrumencie, kandydatki na wydział rytmiki – zaświadczenie od lekarza ortopedy)
 • kserokopię skróconego aktu urodzenia lub jego odpisu

●  wykaz materiału przerobionego z przedmiotu głównego

 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.04.2014r.
 2. Terminy egzaminów wstępnych przewidziane są w dniach:

a) egzaminy wstępne do OSM II st. – wydział instrumentalny – 20.05.2014r. godz.10.00

b) egzaminy wstępne do OSM II st. – wydział rytmiki – 20.05.2014r. godz.13.00

c) dla wszystkich kandydatów, którzy uzyskali z egzaminu praktycznego wymaganą minimalną punktację –   egzamin z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych – 21.05.2014r. godz.10.00