Zastępstwa 2 kwietnia 2014, środa

Nb.pp.: E. Bisewska, M. Drapella, J. Jadczak

Kl. IIa             grupa p. J. Jadczak przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

 Kl. IIb             lekcja 5 – całość – p. M. Orlińska

Kl. IIIb            lekcja 3 – całość – p. M. Orlińska 

Kl. IVb            lekcja 2 – świetlica

Kl. VIa            lekcja 6 – całość – p. J. Mielniczek

Kl. Xb             lekcja 3 – p. H. Lauer

Kl. XI              grupa p. Jadczak zwolniona po lekcji 6