abonament za obiady w internacie – kwiecień 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc KWIECIEŃ upływa 26 MARCA 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Abonament za miesiąc KWIECIEŃ 2014 wynosi 81,00 zł.