Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis

W dniach od 20 do 23 listopada 2013 r. odbył się X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis, którego organizatorami było Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Zatwierdzenie składu jury oraz nadzór merytoryczny sprawowało Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Do konkursu zakwalifikowano 25 osoby w dwóch grupach wiekowych:

grupa A – do lat 13-tu oraz grupa B – do lat 17-tu.

Jury w składzie:

prof. prof. Wiesław Kwaśny (Kraków) – przewodniczący

prof. Jerzy Hazuka (Gdańsk) dyrektor konkursu

prof. Bartosz Bryła (Poznań)

prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz (Warszawa)

prof. Paweł Radziński (Bydgoszcz)

zadecydowało o następującym podziale nagród:

Grupa „A”

Marta Gębska – I miejsce ex aequo

PSM I st. w Warszawie, ucz. prof. Andrzeja Gębskiego

Wiktoria Białostocka – I miejsce ex aequo

ZPSM w Krakowie, ucz. prof. Swietłany Białostockiej

Pozorska Hanna – II miejsce ex aequo

OSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, ucz. prof. Małgorzaty Skorupy

Wiktor Dziedzic – II miejsce ex aequo

ZPSM w Koszalinie, ucz. prof. Olgi Borowskiej

Żołnierczyk Barbara – III miejsce ex aequo

POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

Barbara Słomian – III miejsce ex aequo

POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

Agnieszka Wojtowicz – wyróżnienie

POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

Grupa „B”

Marta Gidaszewska – I miejsce ex aequo

POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

Emilia Jarocka I miejsce ex aequo

OSM II st. w Warszawie, ucz. prof. Andrzeja Gębskiego

Zuzanna Budzyńska III miejsce ex aequo

OSM II st. w Warszawie, ucz. prof. Andrzeja Gębskiego

Magdalena Morawska III miejsce ex aequo

POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

Drugiego miejsca nie przyznano.

Nagrody regulaminowe ufundowane zostały przez Prezydenta Miasta Gdańska – 8000 zł oraz Fundację Promocji Dzieci Zdolnych „Odyseusz” – 1000 zł.

Nagrody pozaregulaminowe:

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu w grupie „A”, ufundowaną przez Państwa Ewę i Andrzeja i Januszajtisów, otrzymała Hanna Pozorska.

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu w grupie „B„, ufundowaną przez Państwa Ewę i Andrzeja i Januszajtisów, otrzymała Emilia Jarocka.

Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu w grupieA„, ufundowaną przez Towarzystwo Promocji Młodych Muzyków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku, otrzymał Wiktor Dziedzic.

Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu w grupie „B”, ufundowaną przez Towarzystwo Promocji Młodych Muzyków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku, otrzymała Marta Gidaszewska.

Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, w postaci koncertu podczas Kursu w lipcu 2014 r. otrzymały: Wiktoria Białostocka i Marta Gębska.

Każdy z uczestników III etapu przesłuchań otrzymał firmowe upominki ufundowane przez Kasę Krajową SKOK.

Dyplomy dla akompaniatorów

Przyznano 3 dyplomy dla wyróżniających się pianistów towarzyszących uczestnikom konkursu. Otrzymali je: Antoni Lichomanow, Andrzej Siarkiewicz, Joanna Zathey

Dyplomy dla nauczycieli

Przyznano 5 dyplomów dla nauczycieli, których uczniowie zostali laureatami X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis. Otrzymali je: Swietłana Białostocka, Olga Borowska, Andrzej Gębski, Karina Gidaszewska, Małgorzata Skorupa.